Портал аспирантов

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Украина (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=156)
-   -   Срок действия объявления о защите (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=11146)

Ивайло 23.03.2013 22:12

Срок действия объявления о защите
 
Собственно, вот такой вот вопрос. Сколько действительно объявление о защите, вышедшее в "Атестаційному віснику"? Навскидку информации об этом нигде не нашел. Может, кто-то из форумчан находил какой-либо нормативный документ.

watteau 23.03.2013 22:27

Цитата:

Сообщение от Ивайло (Сообщение 327686)
"Атестаційному віснику"

насколько известно, объявления о защите теперь публикуются в «Освіта України».
В приказе МОН Украины ничего о сроках не говорится.

Цитата:

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.12.2012 р. № 1364-ОД з метою удосконалення процедури подання повідомлень про захист докторських і кандидатських дисертацій їх публікація здійснюватиметься за новим порядком. Відтепер повідомлення друкуватимуться в спеціальному випуску газети «Освіта України».
Повідомлення, які здобувачі вже подали для публікації у бюлетені «Атестаційний вісник», буде надруковано у відповідних номерах спеціального випуску газети «Освіта України» згідно з раніше поданими документами.
На час передавання таких документів з редакції бюлетеня «Атестаційний вісник» до газети «Освіта України» встановлено новий порядок подання повідомлень.
Порядок подання повідомлення про захист дисертації для публікації у спеціальному випуску газети «Освіта України»
1. Для публікації повідомлення в редакцію подаються такі документи:
• оригінал повідомлення, оформлений відповідно до зразка (три примірники) та завізований у департаменті атестації кадрів Міністерства освіти і науки України (м. Київ, вул. Хрещатик, 34);
• квитанція про оплату послуг;
2. Документи надаються:
• кур’єрською поштою з доставкою в редакцію;
• через довірену особу здобувача;
• особисто здобувачем.
3. Усі платежі здійснюються винятково в безготівковій формі.
4. Вартість публікації повідомлення у відповідному номері спеціального випуску газети «Освіта України» становить 175 грн + ПДВ 35 грн.
5. Адреса редакції: 03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3, ДІВП видавництво «Педагогічна преса», редакція спеціального випуску газети «Освіта України» (станція метро «Шулявська», будівля підприємства «Поліграфкнига», центральний вхід).
6. Телефон для довідок: (044) 456-3703 (з 9.30 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00); e-mail: avisnyk@pedpresa.com.ua
7. Спеціальний випуск газети «Освіта України» виходить 20 числа щомісяця.
8. Повідомлення у черговий номер редакція приймає без обмежень по 15 число кожного місяця включно (тобто повідомлення, подане до 15 квітня, буде опубліковано 20 травня).
9. Реквізити ДІВП видавництва «Педагогічна преса»: р/р 26002707484926, банк ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПО 24093064. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у спеціальному випуску газети «Освіта України».
10. Повідомлення (оригінали) з орфографічними, стилістичними чи термінологічними помилками, з правками від руки або нерозбірливим друком не публікуються.

ДО ВІДОМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно до зразка одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту.
Зразок
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Департамент атестації кадрів
Спеціальний випуск газети “Освіта України”
Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) ………………………………………… наук
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іваненко Іван Іванович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри експериментальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Назва дисертації – «Оптична спектроскопія електронних збуджень у метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах»
Шифр та назва спеціальності – 01.04.05 – оптика, лазерна фізика
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.001.23
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64; тел. (044) 239-31-41)
Науковий керівник – Бойко І. Є., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Офіційний опонент – Яковлєв І. В., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент HAH України, завідувач відділу теоретичної фізики (Інститут фізики НАН України)
Офіційний опонент – Родіонов І. Д., доктор фіз.-мат. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу нанокристалічних матеріалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 (Прізвище та ініціали)
М. П.

Примітка. Наукового керівника вказують лише здобувачі кандидатського ступеня. Здобувачі докторського ступеня вказують третього опонента. Повідомлення подаються у 2-х примірниках на офіційному бланку й з відбитком печатки закладу (установи), при якому функціонує спеціалізована вчена рада.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
03.12.2012 №1364-ОД
Про внесення зміни до
наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту від 14.02.2012 р. № 164

З метою удосконалення процедури подання повідомлень про захист докторських і кандидатських дисертацій, зменшення вартості таких повідомлень

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.02.2012 р. № 164 «Щодо офіційного друкованого видання Міністерства» виключивши слова «бюлетеню «Атестаційний вісник».

2. Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництву «Педагогічна преса» (Овчар О. М.):
2.1. Здійснювати своєчасне видання повідомлень про захист докторських і кандидатських дисертацій шляхом їх розміщення у щомісячному спеціальному випуску газети «Освіта України».
2.2. Забезпечити зменшення вартості оголошень про захист докторських і кандидатських дисертацій за рахунок вивільнених коштів.
2.3. Департаменту атестації кадрів ( Бондаренко В. Д.) довести до відома усіх спеціалізованих вчених рад,

3. Цей наказ набирає чинності з 10 грудня 2012 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник

Ивайло 24.03.2013 00:03

Спасибо. Про "Освиту Украины" пропустил этот момент. О сроках все же интересно. Действительно ли они не ограничиваются. Маловероятно как-то.

watteau 24.03.2013 22:56

Цитата:

Сообщение от Ивайло (Сообщение 327769)
они не ограничиваются

Ивайло, говорят, что срок действия год.


Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2022, «Аспирантура. Портал аспирантов»