Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Обучение в аспирантуре > Конференции

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.10.2011, 22:12   #1
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
Стрелка Анонсы зарубежных конференций

Обратите внимание также на
онлайн-каталоги предстоящих конференций за рубежом:

(если вы знаете подобные каталоги, сообщите о них модератору для добавления в этот список)

NB! Дискуссии об анонсах конференций прошу вести в отдельной теме:
Обсуждение анонсов конференций, etc.

Последний раз редактировалось watteau; 09.03.2012 в 11:54.
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 24.06.2013, 00:06   #161
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Проблеми формування та реалізації конкурентної політики
Шановний(а) п. ____________________________________

Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 - 20 вересня 2013 р. відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем формування та реалізації конкурентної політики.
Організатори запрошують науковців, викладачів, аспірантів, представників органів влади, підприємств та організацій до участі у конференції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
• Поплавська Ж.В. – завідувач кафедри ТПЕ Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.

Заступники:
• Михальчишин Н.Л. – доцент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
• Данилович-Кропивницька М.Л. – доцент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., доцент;
• Пушак Г.І. – доцент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
• Малиновський Ю.В. – ст. викладач кафедри ТПЕ Націо-нального університету “Львівська політехніка”, к.е.н.;
• Колодій Ю.С. – асистент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”.

Секретар комітету:
• Скребець І.В. – асистент кафедри ТПЕ Національного університету “Львівська політехніка”.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;
• механізми підвищення конкурентоспроможності національної економіки і національних підприємств;
• вітчизняний та зарубіжний досвід управління у сфері економічної конкуренції;
• теоретичні та прикладні аспекти розвитку та реформування товарних ринків;
• економічна безпека держави та підприємств в умовах глобалізації;
• сучасні напрями розвитку економічної теорії у сфері конкуренції.
• проблеми корпоративного управління в конкурентних умовах.


ПРОСИМО НАДІСЛАТИ

на електронну пошту оргкомітету

tpeinem@gmail.com

не пізніше 27 червня 2013 року:

1) заявку на участь;
2) тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції;
3) відсканований оригінал документа про оплату участі у конференції.

( всі перелічені документи прохання надсилати окремими файлами ).

Про отримання тез автору буде надіслано повідомлення на електронну пошту.
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Авторам, які братимуть участь у конференції, буде надано сертифікат учасника.

Робочі мови конференції:
українська, англійська, польська, російська.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ І СТАТЕЙ:

1. Тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12, інтервал – 1, абзацний відступ – 5 мм. Поля: ліве – 25 мм, праве – 10мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Cтруктура тез:

прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) – справа великими літерами. Нижче – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали – текст, перелік літератури не обов’язковий.


2. Під час роботи конференції автори можуть подати оргкомітету роздруковані тексти статей в двох примірниках обсягом 6-8 сторінок формату А4 підготовлених в редакторі WORD for WINDOWS: гарнітура Times New Roman Cyr, Основний текст: шрифт 11, інтервал 1,1, поля: зовнішнє – 1,8 см, внутрішнє - 2,5 см, зверху - 2,0 см, знизу – 2,7 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу – 1,6 см. Номери сторінок не проставляються.
У першому рядку справа вказується УДК (напівжирний шрифт). Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі назва статті великими літерами (шрифт 14, напівжирний) по центру. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ) та рік написання). Через рядок - анотація українською мовою (не більше 60 слів, додатковий відступ 1см, напівжирний). Нижче – ключові слова (напівжирний) (не більше 8 слів, додатковий відступ 1см). Нижче через рядок у тому самому порядку інформація англійською мовою (без рядка з ініціалами авторів і знаком ). Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення статті).
Заголовки таблиць розміщують по центру (шрифт 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці - 10.
Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту.
Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). У тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.
Структура статей повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003р. №7-05/1, а саме повинна містити частини: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень.
На першій сторінці статті повинні бути підписи автора (авторів) і керівника підрозділу чи наукового керівника. Крім того, необхідно подати експертний висновок, дві рецензії (внутрішню і зовнішню), завірені належним чином.
Авторам з інших ВНЗ необхідно подавати лист-прохання керівника організації про опублікування статті та довідку про автора
Після завершення конференції статті будуть опубліковані у науковому виданні "Вісник Національного університету "Львівська політехніка" «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що входить у перелік затверджених ВАК України.
ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по-батькові ________________________
Науковий ступінь, вчене звання____________________
Посада______________________________________ ____
Організація (установа), підрозділ _________________
Службова адреса ________________________________
Домашня адреса _________________________________
Контактний телефон, факс ________________________
E-mail _________________________________________
Планую (потрібне вказати)
- виступити (з пленарною доповіддю, з секційною доповіддю);
- взяти участь як слухач;
- публікація тез і/ чи статті.
Назва доповіді ___________________________________
Назва статті _____________________________________
Готель бронювати (потрібне вказати):
- так ,
- ні .
Сертифікат учасника:
- так ,
- ні .

ОРГВНЕСОК

Для участі в роботі конференції необхідно оплатити організаційний внесок у розмірі:

- 100 грн. – дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей та пересилання збірника тез автору);
- 250 грн. – безпосередня участь у конференції та опублікування тез (з врахуванням витрат на каву-брейк та обід);
- 35 грн. – вартість однієї сторінки публікації статті у фаховому виданні (оплату за опублікування статті можна здійснити під час конференції).

Організаційні внески буде використано на часткове покриття витрат, пов'язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, публікацією матеріалів, виданням фахової літератури.

Запрошення з програмою конференції надсилатимуться лише тим особам і організаціям, від яких до 27 травня 2013 р. буде отримано підтвердження оплати організаційного внеску.ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

Кошти потрібно перерахувати на рахунок Львівської міської молодіжної громадської організації «Нові люди»:

ЄДРПОУ 25253433
р/р 260013135
в ПАТ АКБ «Львів» м. Львів
МФО 325268

У призначенні платежу вказати "За участь у конференції" та прізвище автора.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК
КОНТАКТИ:
Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ) НУ “Львівська політехніка” (IV навч. корп., к. 502),
т. (032) 258-24-88, факс (032) 258-22-10.

контактні особи:
Скребець Ірина Володимирівна – з питань опублікування тез та статей (067-277-39-69).

Малиновський Юрій Володимирович – з питань поселення та отримання сертифіката учасника
(067-712-91-32);

Національний університет
"Львівська політехніка"

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Львівська Торгово-промислова палата

Сілезька Політехніка, Факультет організації і управління, Катовіце (РП)

Сілезька вища школа ринкового управління
та іноземних мов, Катовіце (РП)

Український вільний університет, Мюнхен (ФРН)ІІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО - ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ


"Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"


Інформаційний лист

Львів
19-20 вересня 2013 р.

Львов, 19-20 сентября 2013
Дедлайн 27 июня 2013
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 00:11   #162
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Конференція "Конституцiйнi засади правового життя"
Міжнародна юридична науково-практичній Інтернет-конференції на тему:
«КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ»
Термін подання матеріалів до 28 червня 2013 року (включно)

(з виданням збірника матеріалів конференції та його реєстрацією в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN)
КОНФЕРЕНЦІЮ ПРИСВЯЧЕНО РІЧНИЦІ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Мета конференції
Висвітлення системоутворюючого значення конституційно-правового забезпечення правового життя для стабільного розвитку суспільних відносин; всеохоплюючої та універсальної вагомості Основного Закону для розвитку суспільства, державного механізму і правової системи в Україні та демократичних країнах світу; основоположної та визначальної ролі конституції для розвитку усіх галузей права.

Шановні юристи, науковці, колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових досліджень, здійснити їх апробацію і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних юридичних спеціальностей.
Надіслані Вами тези доповідей будуть розміщені на сайті у відповідних секціях конференції та стануть доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні.
Архівація та збереження матеріалів конференції, як Інтернет-ресурсу, забезпечує подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприяє формуванню необхідного для Вас іміджу.
За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції, в якому знайдуть своє відображення думки та погляди усіх її учасників.
Умови участі в конференції та публікації тез доповідей

Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні матеріали:
1) заповнену заявку (бланк заявки можна скачати внизу сторінки);
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження оплати організаційного внеску та поштових витрат за пересилку збірника тез конференції;
4) якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається відсканована кольорова копія належним чином оформленої і посвідченої рецензії на тези доповіді (рецензент – к.ю.н. або д.ю.н.) або витягу з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію тез доповіді до друку (оригінали цих документів зберігаються у автора).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора за прикладом: Заявка_Петрак; Тези_ Петрак; Квитанція_Петрак; Рецензія_ Петрак.
Електронна адреса: LegalActivity@ukr.net

Вимоги до оформлення тез наукових доповідей:
обсяг – від 3 до 6 сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman, усі поля 20 мм;
робочі мови конференції – українська, російська, польська та англійська;
зверху по центру – назва тез великими літерами, через інтервал нижче – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи чи навчання автора. Нижче через інтервал друкується текст;
перелік використаних джерел оформляється (по мірі посилання на них) в кінці тексту, відповідно до форми 23 ВАК України (можна скачати внизу сторінки). У тексті посилання подаються у квадратних дужках, наприклад: [4, с.89-90];
текст має бути перевірений та відкоректований остаточно.
Приклад оформлення:


НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ПРІЗВИЩЕ Ім’я По-батькові,
науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи чи навчання
Текст...
Список використаних джерел:
1.
Фінансові аспекти
Організаційний внесок для розміщення на сайті та публікації тез доповіді у збірнику матеріалів конференції становить 25 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді. Вартість пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів конференції в межах України становить 10 грн.
Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 30 грн.
Для учасників з інших країн організаційний внесок становить 5 USD за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез доповіді, що включає ціну поштової пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів конференції. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 10 USD.
Реквізити для сплати організаційного внеску
Для учасників з України – банківським переказом (платежем):
Розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 КБ «ПриватБанк»
- МФО 305299
- код ОКПО 14360570
- Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4405 8858 1654 1913 Зварич Наталія Іванівна (ІПН 3186200969).
Також у призначенні платежу можна вказати прізвище та ініціали учасника конференції (необов’язково).
Для іноземних учасників – грошовим переказом:
Одержувач: Зварич Наталія Іванівна (Zvarych Natalia Ivanivna)
Платіжні системи: Western Union; MoneyGram; PrivatMoney; UNIStream; Elecsnet; Coinstar (Travelex); Анелик; Золотая Корона.
Банк ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві (Філія "Київське РУ", Інвестиційне відділення, 04119, Україна, м.Київ, вул. Якіра, 8).
Найближче до Вас відділення КБ «ПриватБанк» у Вашому місті можна знайти за цим посиланням: тут

Учасникам конференції необхідно враховувати наступне!!!
- Після надсилання матеріалів оргкомітет обов'язково відповідає на Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів.
- Для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.
- Подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються.
- Відповідальність за зміст тез доповідей несуть їх автори та рецензенти.
- Співавторство – не більше двох авторів.
- Назва секції, в якій слід розмістити тези доповіді, вказується автором у заявці.
Координати організаційного комітету
Адреса: поштовий індекс 04050,
Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 6,
поштове відділення зв'язку №50,
а\с № 57, (відповідальна особа Зварич Н.І.)
Контактний телефон: +38 098 03 89998
Електронна пошта: LegalActivity@ukr.net

Киев, 28 июня 2013
Дедлайн 28 июня 2013
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 01:18   #163
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Конференция "Образовательные измерения-2013"
Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Союз ректоров высших учебных заведений Украины, Украинский центр оценивания качества образования, Альянс Программы содействия внешнему тестированию в Украине (USETI Alliance) сообщают о проведении IV Международной научно-методической конференции «Образовательные измерения–2013. Внешнее независимое оценивание как инструмент обеспечения равного доступа к высшему образованию и оценивания качества образования: оценивание, интерпретация, использование результатов». Конференция будет проходить 01–05 октября 2013 года в г. Яремче Ивано-Франковской области (Украина).

Для участия в работе конференции приглашаются специалисты в сфере образовательных измерений, а также специалисты-предметники по дисциплинам, которые включены в перечень внешнего независимого оценивания (по математике, физике, химии, биологии, украинскому, русскому, иностранному языкам, мировой литературе, истории, географии).Планируется работа по таким направлениям:

Стандарты образования и внешнее независимое оценивание.
Внешнее независимое оценивание выпускников как инструмент отбора в высшие учебные заведения.
Тесты внешнего независимого оценивания и вопросы их совершенствования. Использование заданий с развернутым ответом. Проблемы разноуровневых тестов.
Инновационные технологии в образовательных измерениях.
Единое мониторинговое пространство образования: мониторинг учебных достижений в образовательных учреждениях разного уровня; использования результатов внешнего независимого оценивания для государственной итоговой аттестации и мониторинга качества среднего образования.
Измерение когнитивных характеристик интеллекта и способности к обучению.

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.Порядок и сроки оформления участия в конференции:- отправка заявки и тезисов (до 30 июня 2013 года), статьи (до 15 сентября 2013 года);

- подтверждение оргкомитетом включения материалов в программу конференции (не позднее 18 сентября 2013 года);

- получение приглашения для участия в конференции (не позднее 25 сентября 2013 года);

- подтверждение участниками прибытия на конференцию для бронирования мест проживания (до 25 сентября 2013 года);Для регистрации участия в конференции просим до 30.06.2013 зайти на сайт конференции http://ea-2013.wix.com/conference и пройти процедуру регистрации во вкладке «Регистрация», кроме этого следует прислать тезисы доклада на электронный адрес: ea-2013@ukr.net. Тему письма следует указать таким образом: фамилия, инициалы_тезисы_номер направления конференции (например, Шевчук И.И._тезисы_1). В тексте письма укажите фамилию, имя, отчество (полностью), тему доклада, название направления конференции, адрес электронной почты для корреспонденции. Тезисы доклада необходимо прислать в прикрепленном файле, название файла нужно указать так: фамилия_город проживания_тезисы_номер направления конференции (например, Шевчук_Москва_тезисы_1)..

Для участия в конференции просим до 15.09.2013 прислать статью на одном из трех рабочих языков конференции на электронный адрес: ea-2013@ukr.net (в названии файла указать фамилия_город_статья_секци , например, Шевчук_Москва_статья_1).

Оргкомитет информирует о том, что оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие направлениям работы конференции и требованиям редколлегии издания, зарегистрированном ГАК Украины: «Научные записки НПУ им. М.П. Драгоманова» (Серия: Педагогика).

Оперативная информация о конференции, требования к оформлению статей и тезисов, а также примеры оформления будут опубликованы на сайте конференции: http://ea-2013.wix.com/conference

Вопросы, тезисы и статьи Вы можете присылать на адрес электронной почты конференции: ea-2013@ukr.net

Ответственный секретарь оргкомитета: Вакуленко Татьяна Сeргеевна, тел.: +38 (066) 191-20-84.

Оплата участия, проживания, питания:
Оплата участия - нет. Оплата проживания - 200-260 грн./сутки. Оплата питания - 90-150 грн./сутки

Яремче, 1-5 октября 2013
Дедлайн 30 июня 2013
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 01:22   #164
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Conference on Macromolecules «ВМС-2013»
We are cordially inviting you to the forthcoming ХІIІ Ukrainian Conference on Macromolecules «ВМС-2013» taking place October 7 – 10, 2013 in Kyiv, Ukraine in the Institute of Macromolecular Chemistry NASU.

Scope The Conference will cover whole range of polymer science:

polymer synthesis and modification
physics and physicochemistry of polymers
polymers in solution and melts
polymer blends and composites
polymers and environment
polymers for medicine
nanomaterials
membrane materials
technology of polymer materials
Conference program will include keynote lectures (up to 25 min.), oral presentations (up to 15 min.) and poster presentations. Publication of the abstracts without attending «ВМС-2013» is also available.

The working languages of «ВМС-2013» are Ukrainian, Russian and English.

For Conference details as well as documents for registration please visit the Conference web-site on www.vms2013.ucoz.com
Full delegate - 600 UAH, Ph.D. students and students - 300 UAH, Publication without attending conference events - 90 UAH
Institute of Macromolecular Chemistry NASU, 48 Kharkivske shose, 02160, Kyiv, Ukraine

vms2013@ukr.net

National Academy of Sciences of Ukraine, D.I. Mendeleev Ukrainian Chemical Society, NASU Scientific Board on Chemistry and Modification of Polymers, Institute of Macromolecular Chemistry NASU

+38 044 291 03 46, +38 044 291 02 16

Киев, 7 октября 2013
Дедлайн 30 июня 2013
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 20:01   #165
Димитриадис
Platinum Member
 
Аватар для Димитриадис
 
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: живу тут на форуме
Сообщений: 6,468
По умолчанию

II-й Конгресс Социологической ассоциации Украины «Социология и общество: взаимодействие в условиях кризиса»
17-19 октября 2013 года состоится II-ой Конгресс Социологической ассоциации Украины «Социология и общество: взаимодействие в условиях кризиса».

Организаторы:
Социологическая Ассоциация Украины;
социологический факультет Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Рабочие языки Конгресса:
украинский;
русский;
английский.

Цель Конгресса: очерчивание проблем социологического познания кризисного общества в глобальном, региональном, национальном, групповом и личностном измерениях. Как выглядят современные кризисные общества с точки зрения их институционального дизайна, социокультурных практик, структур и акторов? В каком направлении движутся кризисные общества, в том числе украинское, в ситуации перманентных социальных изменений? Какие ответы на вызовы времени способна предложить социология? Может ли социологическая наука реализовать свою миссию в условиях общественного кризиса и кризисного состояния своего развития? Все это определяет широкое поле научных проблем, которые будут обсуждаться на Конгрессе.

Возможные тематические направления работы Конгресса:
История, теория и методология социологии;
Методы социологических исследований;
Социокультурные процессы в кризисном обществе;
Современное общество перед вызовами глобализации;
Региональные измерения современого общества;
Социальная структура и социальная стратификация;
Социальная безопасность в кризисном обществе;
Социальный порядок и социальные отклонения;
Экономическая социология;
Социология огранизаций и управления. Социология государственного управления;
Социологический анализ политических процессов;
Этносоциология: проблемы и перспективы развития;
Демографическое развитие и миграции в современном мире;
Социология города;
Социальные коммуникации и медиапространство;
Социология религии;
Социологическое осмысление современного образования;
Молодежь в социологическом измерении;
Социология здоровья;
Социология спорта и физической культуры;
Социология гендера;
Кризисное обществокак общество риска.

Планируется издание сборника научных работ к началу Конгресса.

Для участия в работе Конгресса необходимо до 10 сентября 2013 года прислать заявку на адрес Congress2013@sociology.kharkov.ua.

Контактная информация:
Адрес: 61022, г. Харьков, пл. Свободы, д. 6, к. 303, 306, 350, 350а, Социологический факультет Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
Телефоны: +3 (8057) 707-54-90 – Сокурянская Людмила Георгиевна, +3 (8068) 597-47-12 – Куценко Ольга Дмитриевна, +3 (8057) 707-52-37 – Хижняк Лариса Михайловна, +3 (8057) 707-53-97 – Лукащук Виталий Игоревич, +3 (8057) 707-53-89 – Остроухова Анна Сергеевна, +3 (8057) 707-54-37 – Билыч Ирина Александровна, +3 (8057) 707-56-51.
E-mail: sokur@univer.kharkov.ua, Congress2013@sociology.kharkov.ua, olga.kutsenko.ua28@gmail.com, lar.mih@mail.ru, luka@sociology.kharkov.ua, ostrouhova@sociology.kharkov.ua.

Сайт конгресса: http://sau.kiev.ua/

Информационное письмо: http://www.ssa-rss.ru/files/File/Con...oe%20pismo.pdf

Предварительная программа: http://www.ssa-rss.ru/files/File/Con...-Programme.pdf


Украина, Харьков, 17-19 октября 2013
Дедлайн 10 сентября 2013
NB! Обещают издание сборника научных работ к началу Конгресса.

Последний раз редактировалось watteau; 08.07.2013 в 20:50.
---------
"О, если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость..."
Димитриадис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:13   #166
massinform
Member
 
Регистрация: 06.04.2013
Сообщений: 107
По умолчанию

Конференция "Человек в постиндустриальном обществе"
„Център за научни изследвания и информация „Парадигма” (Болгария)

АНО «Пресс-Лицей» (Россия)

Приглашают вас к участию в I Международной научно-практической конференции «Человек в постиндустриальном обществе».

Конференция состоится в Болгарии, г. Варна, 30 октября 2013 г., и пройдет в дистанционном формате.

Рабочие языки – английский, болгарский, русский.

Основные секции конференции:

- «Разлом эпох» в социально-философском измерении;
- Наука и образование в координатах XXI века;
- Проблемы мировоззренческого самоопределения в информационном обществе;
- Психология будущего и современные исследования сознания;
- Культура постмодерна;
- Право и правовая культура на рубеже тысячелетий;
- Социальные коммуникации и язык нового века;
- Рынок труда и «экономика знаний»;
- Экономическое поведение личности в эпоху постмодерна.

Материалы конференции будут опубликованы на сайте конференции (декабрь 2013 года) и в сборнике научных трудов (выход — декабрь 2013 г., рассылка в течение января 2014 года). Авторам будут бесплатно выданы сертификаты участников конференции.

По итогам голосования на сайте конференции авторы лучших статей получат возможность бесплатной публикации в «Гуманитарном научном журнале» (№1,2014).

Статьи принимаются до 25 октября 2013 года включительно через специальную форму на сайте. Размер статьи до 8 страниц формата А4. Организационный взнос составляет 1000 рублей, НДС не взимается. Оплата оргвзноса проводится после одобрения статьи оргкомитетом конференции. Авторы и соавторы могут заказать любое количество дополнительных экземпляров сборника по 300 рублей за экземпляр.

Требования к оформлению статьи:

Поля документа: левое 3 см, правое, нижнее, верхнее – 2,5 см.

Шапка статьи (сведения об авторах, аннотация, ключевые слова) набираются шрифтом Times New Roman через одинарный интервал кеглем 12, выравнивание по ширине.

Заголовок статьи набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, полужирный, выравнивание по центру.

Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, через полуторный интервал, выравнивание по ширине. Переносы выключены, пристатейные ссылки и/или списки литературы – в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.

Структура оформления:

- УДК статьи

- Фамилия, имя, отчество каждого автора на национальном (русском/болгарском) и английском языках

- Адрес электронной почты для каждого автора

- Корреспондентский адрес электронной почты и телефон для связи с авторами статьи (можно один на всех)

- Полное название организации каждого автора в именительном падеже, страна, город – на национальном (русском/болгарском) и английском языках (названия организаций перечисляются в порядке следования авторов)

- Название статьи на национальном и английском языках – полужирным, выравнивание по центру

- Аннотация на национальном и английском языках (до 250 слов)

- Ключевые слова на национальном и английском языках (до 10 слов).

Цветные графические материалы не принимаются, только в градациях серого.

Варна, 30 октября 2013

Последний раз редактировалось watteau; 17.07.2013 в 23:27.
massinform вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 18:49   #167
kon-ferenc
Advanced Member
 
Аватар для kon-ferenc
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 294
По умолчанию

Научно-практическая конференция "Организационно-правовые аспекты оказания психиатрической помощи"

Целью конференции является поиск путей совершенствования организации оказания психиатрической помощи в Республике Беларусь и оптимизации ее нормативно-правового регулирования.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Роль организационно-методической службы в повышении качества оказания психиатрической помощи.
2. Правовые вопросы оказания психиатрической помощи.
3. Современные модели и этические аспекты отношений «врач-пациент» в психиатрии.
4. Социальная и правовая поддержка психически больных пациентов и членов их семей.
5. Исторические аспекты отечественной психиатрии.

К участию в конференции приглашаются практические врачи, организаторы здравоохранения, представители образовательных учреждений.

В программе конференции планируется проведение пленарного заседания и секционных заседаний по основным направлениям работы конференции, ознакомление участников с современными подходами в работе организационно-методической службы и в области правового регулирования психиатрии.

По результатам конференции будет издан сборник тезисов. Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений принимаются до 10 сентября 2013 г.

Подробнее http://www.kon-ferenc.ru/konferenc59_09_13.html

Дедлайн - 10 сентября 2013 г.
Конференция состоится в октябре 2013 года в Республике Беларусь.
---------
Популярные конференции в России и СНГ на одном портале.
www.kon-ferenc.ru
kon-ferenc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 00:17   #168
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Конференция "Гуманитарная дипломатия"
Вторая международная конференция «Гуманитарная дипломатия, сотрудничество, взаимодействие: гуманитарные кластеры, гуманитарные технологические парки, дипломатические модули» (8-12 октября 2013 года, г.Одесса).

При содействии:
- МИД России (по согласованию)
- МИД Беларуси (по согласованию)
- МИД Украины (по согласованию)
- Департамента гуманитарного сотрудничества Исполкома СНГ
- Совета муниципальных образований Санкт -Петербурга
- Совета муниципальных образований Ленинградской области
- Совета Ректоров Вузов Северо-Запада (по согласованию)
- Совета Ректоров Одесского региона (по согласованию)
- Одесского государственного литературного музея (по согласованию)
- Северо-Западного отделения Российской академии образования

Цели и задачи конференции:
1. Использование потенциала инфраструктурных институтов, гуманитарных индустрий и технологий в развитии гуманитарной дипломатии и повышении эффективности гуманитарного сотрудничества.
2. Формирование оценки состояния научного, экспертно-аналитического, гуманитарно-технологического обеспечения внешней политики и дипломатии России и Украины.
3. Использование потенциала стратегий международных гуманитарных организаций в сфере научных исследований, образования и культуры для развития и формирования межуниверситетских научных, образовательных, культурных программ, инноваций и передачи технологий.

Приоритеты конференции:
- развитие гуманитарного лидерства, в определенных на уровне вузов и университетов, областях сотрудничества в сфере развития международной гуманитарной деятельности;
- сохранение общего гуманитарного и дипломатического наследия С-Петербурга и Одессы;
- исследование дипломатии как науки и искусство дипломата, использование в дипломатической работе методов искусства и методов науки;
- комплексное развитие стратегического, гуманитарного, творческого, научного и ответственного мышления, гуманитарного дизайна и картографической грамотности;
-формирование научно-исследовательских и образовательных программ в области развития гуманитарной, медицинской, духовной дипломатии;
- развитие взаимодействия гуманитарных и вычислительных наук в сфере развития стратегических, критических и гуманитарных знаний.

Российско-белорусский круглый стол «Интеллектуальные ресурсы интеграции» (С-Петербург – Минск); Международный гуманитарный университет (г.Одесса); Факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия» (г.Одесса)

E-mail: orgkomitet1@yandex.ru. Моб. Тел.: (+7) 911 249-56-87 – Бородулин Сергей Николаевич

Одесса, 8-12 октября 2013
Дедлайн 30 сентября 2013
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 15:03   #169
ianchik
Advanced Member
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 327
По умолчанию Applied and Fundamental Studies

Оргкомитет III Международной научной конференции "Прикладные и фундаментальные исследования" и Publishing House "Science & Innovation Center" (St. Louis, Missouri, USA) приглашают Вас принять участие в конференции, которая состоится 30-31 августа 2013 г. и пройдет в дистанционном формате.
Скрытый текст
Заявки на участие и доклады к публикации принимаются до 26 августа 2013 года. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборников научных статей, разосланы авторам и по основным библиотекам ЕС и РФ в сентябре-октябре 2013 г., а так же доступны в электронном виде на сайте.

Сборнику будет присвоен международный ISBN и выходные данные издательства Publishing House "Science & Innovation Center" (St. Louis, USA).

Опубликованные материалы конференции будут размещены в системе Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ).

Направления работы конференции:
Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Геолого-минералогические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Фармацевтические науки
Ветеринарные науки
Психологические науки
Экономические науки
Философия
Культура и искусство
Экологические технологии
Юридические науки
Филологические науки
Исторические науки
Более подробная информация размещена на сайте конференции: http://conf-afs.com/ru/index.html
Рабочие языки: английский, русский.

Последний раз редактировалось watteau; 15.08.2013 в 15:35.
ianchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 15:50   #170
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Семинар "Актуальные проблемы изучения педагогического наследия В.А. Сухомлинского"
Министерство образования и науки Украины
Государственное высшее учебное заведение
«Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»
Коломыйский институт
Кафедра педагогики и психологии

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в научно-практическом семинаре с международным участием

Актуальные проблемы изучения педагогического наследия В.А.Сухомлинского

Который состоится 26 - 27 сентября 2013 года в Коломыйском институте
Государственного высшего учебного заведения «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»

Направления работы:
• личность В.А. Сухомлинского в истории отечественной педагогики;
• внедрение педагогических идей В.А. Сухомлинского в практической деятельности образовательных учреждений;
• В.А. Сухомлинский и современное образование.

Формы участия в семинаре:
1. Выступление с докладом на пленарном заседании.
2. Участие в научно-практическом семинаре без доклада.
3. Публикация статьи (заочное участие).

Рабочие языки семинара - украинский, русский, английский.

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо до 1 сентября 2013 подать заявку, текст статьи и квитанцию об оплате организационного взноса и публикации.

Организационный взнос составляет 100 грн. для участников, принимающих непосредственное участие. Оплата публикации статьи в сборнике материалов, осуществляются из расчета 10 грн / стр. + пересылка (для иностранных участников 1 евро / стр.)
Издание сборника планируется до начала семинара.
Проживание и питание за свой счет.

Требования к оформлению материалов:
Материалы, представленные к печати в сборнике, должны соответствовать требованиям постановления Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 года № 7-05/1:
Стандарты: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ -1,25 см, все поля - 2 см, редактор Word, тип файла RTF.
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или сгруппированы. Сканированные рисунки выполнены с разрешением не менее 300 dpi.
На первой странице указать шифр УДК в первой строке слева, фамилию и инициалы указать в правом верхнем углу, ниже – научную степень (если есть), должность и место работы (без сокращений). Название статьи – заглавными буквами в центре. Ниже – 3 аннотации и ключевые слова на украинском, русском и английском языках.
Список использованных источников (подается в алфавитном порядке через строку после основного текста) и оформляется согласно требованиям ВАК.
Ссылки в тексте обозначаются в квадратных скобках с указанием номера литературного
источники и номером страницы [1, с.21].
Общий объем: 8-10 страниц печатного текста формата А-4.
Редколлегия оставляет за собой право возвращать научные статьи авторам, если они не будут соответствовать указанным требованиям без дополнительного рецензирования.

Образец:
УДК

Савчук И.П.
к. п. н., доцент кафедры педагогики
Коломыйского института
ПНУ имени Василия Стефаника
(г. Коломыя)

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Текст доклада

Список использованных источников

Требования к отправке научных статей:
• Файл статьи именовать русскими буквами фамилию автора и слово «семинар» (например, петров-семинар.
• Вместе со статьей необходимо подать заполненную ЗАЯВКУ на участие в конференции (см. приложение 1). Файл ЗАЯВКИ именовать соответственно – петров-заявка.
• Сканированный чек об оплате участия в семинаре и публикации статьи.
Чек можно отправить обычной почтой по адресу:
Кафедра педагогики и психологии,
Коломыйский институт Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника
ул. Лысенка 8, г. Коломыя, Ивано-Франковская область, Украина, 78200.

Научные статьи и заявки направлять по электронным адресам:
www33@i.ua
ki@pu.if.ua (копию)

Просим присылать научные статьи - до 1 сентября 2013 года.
Контактные телефоны для справок – роб.тел.+38 03433 2 46 60,
+38-095-640-49-47 Лаппо Виолетта Валерьевна, skype: violaviola965
+38-093-154-50-71 Поясик Оксана Ивановна.

Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Фамилия____________________________________ ____________________________________________
Имья__________________________________________ _________________________________________
Отчество__________________________________ _____________________________________________
Научная степень____________________________________ ______________________________________
Ученое звание______________________________________ _____________________________________
Должность________________________________ ______________________________________________
Учреждение (название, адрес, телефон, факс, e-mail) __________________________________________
Тема доклада____________________________________ ________________________________________
Форма участия (личное или заочная)___________________________________ _____________________
Домашний адрес, контактный телефон, e-mail ________________________________________________
Необходимость брони жилья __________________________________________________ ____________

Коломыя, Украина, 26-27 сентября 2013
Дедлайн 1 сентября 2013
NB! Обещают публикацию сборника до начала семинара.
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru