Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Обучение в аспирантуре > Аспирантура и защита диссертации в странах СНГ > Украина

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.02.2013, 21:49   #1
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
Стрелка Новости Департамента аттестации кадров Мин-ва образования и науки, молодежи и спорта

Інформація про проведення засідань експертних рад (28.01.13)

У період з 28 січня до 3 лютого 2013 року планується проведення засідань експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства з:
агрономії та лісового господарства;
медико-біологічних та фармацевтичних наук.
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 06.02.2013, 21:53   #2
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Заседания экспертных советов на февраль 2013 г.
РОЗКЛАД засідань експертних рад МОНмолодьспорту України на лютий 2013 року
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 01:18   #3
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Наказ МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(зі змінами внесеними згідно наказу МОНмолодьспорт № 1380 від 03.12.12)

№ 1112 від 17 жовтня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

Про опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;
Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.
2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);
2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);
2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 "Археологія", 07.00.09 "Антропологія") опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 вересня 2013 року.

Міністр Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.10.2012 № 1112

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

ВИМОГИ
до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
За темою дисертації зараховуються публікації:

з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.
За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Директор Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
17.10.2012 № 1112

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р. за № 1852/22164

ВИМОГИ
до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук
Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;

мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

випускатися тиражем не менше 300 примірників;

мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
Національна парламентська бібліотека України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
Державний заклад "Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького" (65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" (61003, Харків, провулок В.Г. Короленка, 18);
бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.
Директор Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 01:21   #4
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112
Наказ МОНмолодьспорт № 1380 від 03.12.12 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1380 від 03 грудня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за № 2129/22441

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 17 жовтня 2012 року № 1112

Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року №423, наказую:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1851/22163, такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:

"не менше чотирьох публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;".

1.2. Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 після слів "фахових виданнях України" доповнити словами "та інших держав".

1.3. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

"не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;".

1.4. У пункті 6 слово "січня" замінити словом "вересня".

2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1.1 та 1.3 пункту 1 цього наказу, які набирають чинності з 01 вересня 2013 року.

Міністр Д.В. Табачник
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:47   #5
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Лист Міністерства № 1/9-116 від 14.02.2013 р. "Про теми дисертаційних робіт"
Вложения
Тип файла: pdf О темах диссертационных работ.pdf (68.9 Кб, 12 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:55   #6
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Наказ Міністерства № 54 від 25.01.2013 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року"
Вложения
Тип файла: doc Витяг_СР_25.01.13.doc (238.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Відмови_СР_25.01.13.doc (41.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Наказ_СР_25.01.13.doc (49.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: doc фахові.doc (54.5 Кб, 2 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:58   #7
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Наказ Міністерства № 53 від 25.01.2013 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 січня 2013 року"
Вложения
Тип файла: doc 53.doc (92.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: doc dodatok-1.doc (114.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc dodatok-2.doc (386.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc dodatok-3.doc (30.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc dodatok-4.doc (45.0 Кб, 1 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 19:01   #8
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Наказ Міністерства № 309 від 01.03.2013 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 1 березня 2013 року"
Вложения
Тип файла: doc dodatok1.doc (117.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: doc dodatok2.doc (345.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc dodatok3.doc (27.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: doc dodatok4.doc (38.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc dodatok5.doc (23.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: doc NMON-309.doc (95.0 Кб, 3 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 19:03   #9
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Наказ Міністерства № 310 від 01.03.2013 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 березня 2013 року"
Вложения
Тип файла: doc NMON-310.doc (45.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: doc Витяг СР 310 01.03.13.doc (198.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: doc Відмови_СР_310 01.03.13.doc (38.0 Кб, 5 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 19:07   #10
watteau
Модератор
 
Аватар для watteau
 
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 7,156
По умолчанию

Розклад засідань експертних рад МОНмолодьспорту України на березень 2013 року
Вложения
Тип файла: pdf РОЗКЛАД_березень.pdf (168.8 Кб, 3 просмотров)
watteau вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru