Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Обучение в аспирантуре > Аспирантура и защита диссертации в странах СНГ > Украина

Ответ
 
Опции темы
Старый 05.02.2013, 12:23   #1
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию Украинские периодические научные издания

"Актуальні проблеми економіки"
Фаховий економічний журнал

Заснований у 2000 році. Виходить щомісяця.
Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 21842
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 4371 від 11.07.2000

УДК 330
Статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: Постанова ВАК України № 1–05/10 від 10.12.2003 р.)

ISSN 1993-6788. Журнал 1 березня 2007 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж).

Міжнародна індексація:
SSCI by Thomson Reuters Scientific (Impact Factor including) – з липня 2008 року;
SciVerse Scopus by Elsevier – з жовтня 2009 року;
Index Copernicus – з січня 2010 року;
EBSCOhost – з січня 2011 року;
Ulrich’s Periodicals Directory – з березня 2011 року.


Журнал видається українською, російською мовами.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ «Національна академія управління» до друку.

Сайт - http://eco-science.net/

Добавлено через 8 минут
"Економіка та держава"

Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових фахових видань України, з питань економіки (постанова президії ВАК України від
27 травня 2009 р. № 1-05/2), державного управління (постанова президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 1-05/2)

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ 9144 від 09.09.2004 р.

Сайт - http://www.economy.in.ua/

Добавлено через 8 минут
"Економіка України"
Всеукраїнський щомісячний науковий журнал

Журнал "Економіка України" орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, працівників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків як з країн СНД, так і за кордоном, на усіх тих, хто цікавиться станом і шляхами подальшого розвитку економіки України.

Мова видання: українська та російська

Сайт - http://www.economukraine.com.ua/inde...748&show=50667

Добавлено через 4 минуты
"Економіка і прогнозування"
Науковий журнал

Видається з вересня 2000 року

Виходить 4 рази на рік

ISSN 1605 – 7988

Журнал зареєстрований Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 28.02.2006 р. (Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 11086)

УДК 338.27(05)

Із 2001 року журнал входить до переліку фахових видань з економічних наук
Вищої атестаційної комісії України

Засновник журналу – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Видавець – Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Сайт - http://www.ief.org.ua/EP.htm

Добавлено через 4 минуты
"Економіст"

Згідно з постановою Президії ВАК України
від 10.11.1999 №30-5/11 та від 22.04.2011 №1-05/4
«Економіст» — в переліку наукових фахових видань ВАК України

Сайт - http://ua-ekonomist.com/avtoram-ua.html

Добавлено через 2 минуты
"Ефективна економіка"
(Дніпропетровський аграрний державний університет)

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки
(постанова президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.)

Сайт - http://www.economy.nayka.com.ua/

Добавлено через 6 минут
"Регіональна економіка"
(Інститут регіональних досліджень НАН України)

В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемами соціально-економічного життя її регіонів.

Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.

Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем регіональної економіки, які мають наукову та практичну цінність.

Періодичність журналу: щоквартальна.

Сайт - http://irr.org.ua/pe/

Добавлено через 16 минут
"Вісник КНТЕУ"
(Київський національний торговельно-економічний університет)

Рік заснування: 1998
ISSN: 1727-9313
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13100-1984 ПР від 23.08.2007
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009;
Постанова № 3-05/9 від 14.11.2001 (політичні науки)
Галузь науки: економічні науки, (політичні науки: до 2009 року)
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

У журналі публікуються результати досліджень:

— з проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України;
— підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях;
— менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі;
— обліку, фінансового аналізу та контролю;
— розвитку фондового, страхового та банківського ринків;
— формування асортименту товарів і підвищення їхньої якості;
— розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
— опанування спадщини філософських та історичних наук тощо.


Сайт - http://visnik.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk

Добавлено через 8 часов 16 минут
"Бізнес Інформ"
Науковий журнал
(Харківський національний економічний університет)

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук.
Мови видання – українська, російська, англійська.
Періодичність - 1 раз на місяць.
ISSN 2222-4459.
JEL-класифікація: A – Z

«Бізнес Інформ» - журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative)

З 2000 р. журнал входить до Переліку фахових видань, у якихі можуть друкуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук. (Постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 р. № 1-05/6, Бюлетень ВАК України, № 1, 2010).

Журнал «Бізнес Інформ» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах:
Російська наукова електронна бібліотека
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Сайт - http://www.business-inform.net/main/

Добавлено через 5 минут
"Проблеми економіки"
Міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом

Видається з 2009 року в Харкові.

Засновник: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (Харків, Україна)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15196-3768Р від 30.04.2009.

ISSN 2222-0712.

Тематична спрямованність журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

JEL-класифікація: A - Z.

Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал «Проблеми економіки» входить до Переліку спеціалізованих видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/5 від 31.05.2011).

Журнал «Проблеми економіки» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах:
Російський індекс наукового цитування
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Сайт - http://www.problecon.com/main

Добавлено через 6 минут
"Економіка розвитку"
Науковий журнал
(Харківський національний економічний університет)

Міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.

Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 16780-5352ПР от 25.05.10.

ISSN: 1683-1942 (Print), 2304-6155 (Online)

Реєстрація у ВАК УКраїни: бюлетень ВАК України № 9, 2002 рік

Періодичність: щоквартально

Мова видання: українська, російська, англійська

Сайт - http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/UER/index.html

Добавлено через 8 минут
"Вісник ДонНУЕТ"
Науковий журнал
(Донецький національний університет економіки і торгівлі)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 11708-579 ПР від 08.09.2006 р. видано Міністерством юстиції України.

Журнал виходить з періодичністю 4 рази на рік (щоквартально) серіями:
Технічні науки (1 квартал)
Гуманітарні науки (2 квартал)
Економічні науки (3, 4 квартали)

Усі серії журналу входять до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК № 11/ 2009 р.).

Журнал публікує статті наукового, методичного і практичного характеру; оголошення щодо проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів; матеріали прикладних і фундаментальних досліджень; публікує відомості про авторів; презентує монографії, підручники, навчальні посібники.

Сайт - http://donduet.edu.ua/ru/naukova-dij...k-donnuet.html

Добавлено через 27 минут
"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко"
(16 серій)

Сайти -
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU/index.html
http://bulletin.univ.kiev.ua/ukr/bulletin.html (фізико-математичні науки)
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/VisnykUniv/page01.html (математика і механіка)
http://vestnik.el-dom.biz/ (ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ та БІОЛОГІЯ)

Добавлено через 5 минут
"Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка"

Серії:

Біологічна
Географічна
Геологічна
Економічна
Журналістика
Іноземні мови
Історична
Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології
Механіко-математична
Мистецтвознавство
Міжнародні відносини
Педагогічна
Прикладна математика та інформатика
Соціологічна
Фізична
Філологічна
Філософські науки
Хімічна
Юридична

Сайт - http://www.lnu.edu.ua/publish/indexu.html

Добавлено через 10 минут
"Вісник Вінницького політехнічного інституту"
Науковий журнал
(Вінницький національний технічний університет)

ISSN 1997-9266(Print), ISSN 1997-9274(Online)

Заснований у грудні 1993 року.

Виходить 6 раз на рік.

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузях технічних, економічних та педагогічних наук (постанови президії ВАК України: від 8.07.2009 р. № 1-05/3, від 14.10.2009 р. № 01-05/4, від 10.03.2010 р. № 1-05/2).

Журнал публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузях технiчних, природничих та гуманiтарних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ, статтi з педагогiки вищої освiти.

Сайт - http://dev.visnyk.vntu.edu.ua/


"Вісник Національного технічного університету "ХПІ"
(Харківський національний технічний університет "ХПІ")

Тематичні серії:
"Автоматика та приладобудування" ISSN 2079-083x
"Автомобiле- i тракторобудування" ISSN 2078-6840
"Динамiка i мiцнiсть машин" ISSN 2078-9130
"Електроенергетика i перетворююча технiка" ISSN 2079-4525
"Енергетичнi i теплотехнiчнi процеси i устаткування" ISSN 2078-774x
"Iнформатика i моделювання" ISSN 2079-0031
"Математичне моделювання в техніці та технологіях" ISSN 2222-0631
"Новi рiшення у сучасних технологiях" ISSN 2079-5459
"Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика" ISSN 2079-8024
"Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика" ISSN 2079-3944
"Радiофiзика й iоносфера" ISSN 2078-9998
"Актуальні проблеми розвитку українського суспільства"
"Проблеми механiчного приводу" ISSN 2079-0791
"Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї"
ISSN 2079-0023
"Технологiї в машинобудуваннi" ISSN 2076-004х
"Фiлософiя" ISSN 2079-0783
"Енергетика: надійність та енергоефективність" ISSN 2224-0349
"Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя" ISSN 2079-0821
"Техніка та електрофізика високих напруг" ISSN 2079-0740
"Транспортне машинобудування" ISSN 2079-0066
"Машинознавство та САПР" ISSN 2079-0775
"Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва" ISSN 2079-0767
"Актуальні проблеми історії України" ISSN 2079-0813
"Історія науки і техніки" ISSN 2079-0074
"Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів" ISSN 220-4784
"Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"

Сайт - http://vestnik.kpi.kharkov.ua/

Добавлено через 6 минут
"Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Проблематика: теоретико-методологічні та практичні проблеми економіки і бізнесу
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8578 від 24.03.2004 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: постановою ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 року збірник наукових праць включено до переліку фахових видань; постановою ВАК України за № 1-05/4 від 26 травня 2010 року збірник наукових праць включено до оновленого переліку фахових видань
Періодичність: один раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Сайт - http://economy.kpi.ua/

Добавлено через 1 час 2 минуты
"Економіка і управління"
Науковий журнал
(Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Европейськй університет)

УДК 330:65

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13794-2768 ПР від 27.03.2008.

Публікації в журналі зараховуються як фахові в галузі економічних наук
(підстава: додаток до Постанови президії ВАК України від 30.06.2004 № 3-05.4)

Виходить щоквартально.

Сайт - http://assoc.e-u.in.ua/vidavnicha-diyalnist/zhurnal/
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 06.02.2013, 15:46   #2
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

Украинские периодические научные издания, отмеченные в данной теме, отбирались по следующим признакам:

1) "живость" издания на момент размещения информации о нем;
2) наличие собственного сайта (или, как минимум - собственной странички на сайте вуза либо организации/учреждения);
3) присутствие издания в списке ВАК Украины;
4) наличие экземпляров издания в Национальной библиотеке Украины им. Вернадского.

Сборники материалов конференций (в т.ч. ежегодных), а также издания неизвестных широкой научной общественности вузов - не включались принципиально.

"Перекос" в сторону экономических наук - целиком и полностью на моей совести.

Дополнения и исправления - приветствуются.


--------------------------------------------------------------------------


"Аграрна економіка"
Науковий фаховий журнал
(Львівський національний аграрний університет)

До друку приймаються лише раніше не опубліковані матеріали, авторами яких є вчені з науковими ступенями.

Сайт - http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/nd/rvv/488-ae

Добавлено через 6 минут
"Академічний огляд"
(Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля)

Журнал «Академічний огляд», що виходить 2 рази на рік, затверджений Постановою Президії ВАК України від 8.07.2009 № 1-05/3 у переліку фахових видань в галузі економічних наук.

Редакція приймає до розгляду статті українською, російською та англійською мовами.

Публікація статей платна.

Сайт - http://old.duep.edu/section/science/...c-view/uk.html


"Право України"
Науково-практичний юридичний журнал

Засновники: Національна Академія правових наук України, Інститут держави і права НАН України, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Конституційний суд України, Верховний суд України...

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з:

• актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід;

• конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ;

• практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського, Вищого адміністративного судів України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

Сайт - http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=golovna

Добавлено через 16 минут
"Економіка: реалії часу"
Науковий журнал
(Одеський національний політехнічний університет)

ISSN: 2226-2172
УДК 330

Періодичність: 4 рази на рік

Індексування і реферування: Україніка Наукова, EBSCO

Наукові каталоги та бази данних: Ulrich’s Periodicals Directory, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися, із зазначених нижче галузей:
Економіка промисловості та організація виробництва.
Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
Облік. Аналіз. Аудит.
Інновації. Інвестиції. Конкурентоспроможність.
Сучасні проблеми регіонального розвитку.
Інформаційне та математичне забезпечення економічних процесів.

Сайт - http://economics.opu.ua/journal.html

(Примечание: в список ВАК Украины не входит!)

=====

Добавлено через 10 минут
"Соціальна психологія"
Науковий журнал

Свідоцтво про реєстрацію: КВ №5620 від 15.11.01

Постановою президії ВАК України від 01.07.2010 р.
№1 – 05/5 журнал визнано фаховим виданням
з психологічних, соціологічних і філософських наук.

Засновники : Український центр політичного менеджменту,
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова
Видавець : Український центр політичного менеджменту

Періодичність журналу – шість разів на рік

Сайт - http://www.politik.org.ua/vid/mag.php3?m=6

=====

Добавлено через 4 часа 34 минуты
"Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України"
Науково-практичний збірник

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17837-6687ПР, видано Міністерством юстиції України 18.03.2011 р.

Фахові спеціальності згідно ВАК України:
Історичні науки – Постанова Президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 3-05/6.
Економічні науки – Постанова Президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6.
Соціологічні науки – Постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7.
Юридичні науки — Постанова президії ВАК України від 13.12.2000р. № 2-01/10.

Сайт - http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin

=====

Последний раз редактировалось 0647; 06.02.2013 в 16:19. Причина: Уточнение реквизитов
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 15:49   #3
Вляпалась...
Silver Member
 
Аватар для Вляпалась...
 
Регистрация: 31.08.2012
Адрес: Туда, вверх и налево
Сообщений: 712
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 0647 Посмотреть сообщение
Добавлено через 4 часа 34 минуты
"Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України"
Науково-практичний збірник

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17837-6687ПР, видано Міністерством юстиції України 18.03.2011 р.

Фахові спеціальності згідно ВАК України:
Соціальні науки — перелік № 3 Постанови Президії ВАК України від 10.11.1999 р. № 3-05/11.
Історичні науки — перелік № 3 Постанови Президії ВАК України від 10.11.1999 р. № 3-05/11.
Економічні науки — перелік № 4 Постанови Президії ВАК України від 9.02.2000 р. № 2-02/2.
Юридичні науки — постанова президії ВАК України від 13.12.2000р. № 2-01/10.

Сайт - http://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin

=====
Какие-то проблемы с согласованием дат здесь.
---------
и чо я, дура, научнику поверила...
Вляпалась... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 15:18   #4
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

"Вісник Донбаської державної машинобудівної академії"
Збірник наукових праць

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9778 від 19.04.2005

ISSN: 1993-8322

Фахова реєстрація у ВАК України: переєстрован: Постанова №1-05/1 від 10.02.2010 р.

Галузь науки: технічні, економічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька

Сайт - http://www.dgma.donetsk.ua/science_p...ddma/index.htm

======

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Вляпалась... Посмотреть сообщение
Какие-то проблемы с согласованием дат здесь.
Очень может быть - я брал информацию с их сайта. Чего взять с вуза негосударственной формы собственности... За замечание - спасибо, найду более корректный вариант - исправлю.

Добавлено через 12 минут
"Вісник Житомирського державного технологічного університету"

Технічні науки

ПРОБЛЕМАТИКА: машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, розробка корисних копалин

ISSN 1728-4260

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
КВ № 8079 від 30.10.2003

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ
Постанови № 1а/5 від 22.05.1997, № 3 - 05/11 від 10.11.1999, № 1 - 05/10 від 10.12.2003

ГАЛУЗЬ НАУКИ: технічні науки

МОВА ВИДАННЯ: українська

Економічні науки

ПРОБЛЕМАТИКА: висвітлення питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, економіки, організації та управління підприємством; фінансів та статистики

ISSN 1728-4236

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
КВ № 8703 від 29.04.2004

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ
Постанова № 5-05/4 від 11.04.2001

ГАЛУЗЬ НАУКИ: економічні науки

МОВА ВИДАННЯ: українська, російська, англійська, польська, французька

Сайт - http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/

=====

Добавлено через 6 часов 56 минут
"Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченко"
(Серія "Філологічні науки")

Заснований у лютому 1997 року.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР,видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні, історичні, філологічні, біологічні науки). Бюлетень ВАК України. – 1999. – №4 (12)

Тематика статей:
іноземна філологія
міжкультурна комунікація
методика викладання іноземних мов
прикладна лінгвістика
країнознавство
проблеми перекладу
концептологія

Сайт - http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,2121

======

Добавлено через 10 минут
«Вісник Львівської державної фінансової академії»

Приймаються не публіковані раніше аналітичні статті з актуальних проблем бюджетної та податкової політики, підприємництва в Україні, економіки і соціальної політики держави, економіко-математичного моделювання, освіти та навчання.

«Вісник ЛДФА» є науковим виданням, зареєстрованим у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення (свідоцтво КВ №4877 від 20.02.2001 р.). Перереєстрований Міністерством юстиції України 30.04.2009 р. (свідоцтво КВ №15172-3744 ЛР).

Постановами президії ВАК України №2/05-5 від 08.06.2005 р. та №1-05/4 від 14.10.09 р. журнал внесено до переліку фахових видань з економічних наук.

Сайт - http://www.ldfa.lviv.ua/ua/199/vymogy-do-statej.html

======

Добавлено через 12 часов 22 минуты
"Вісник Львівської комерційної академії"

Вісник Львівської комерційної академії виходить у трьох серіях:
- економічна
- товарознавча
- гуманітарні науки.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 06.10.2010 р. та № 1-05/5 від 01.07.2010 р. друковані видання Академії включено до переліку фахових видань, а також зареєстровано як засоби масової інформації у Міністерстві юстиції України. Електронний варіант Вісників ЛКА розміщується на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/index.html.

Сайт - http://www.lac.lviv.ua/education/nauk-vydan/

=====

Добавлено через 7 минут
«Вісник соціально-економічних досліджень»
Збірник наукових праць
(Одеський національний економічний університет)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 6448 від 21.08.2002 р.

Засновано у серпні 1999 р.

Періодичність видання – 4 рази на рік

Збірник включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки (Бюлетень ВАК України, № 6, 1999 р.).

Збірник друкується за рішенням вченої ради Одеського державного економічного університету (Протокол № 5 від 24.02.2009 р.).

Збірник затверджено як фахове видання Постановою президії ВАК України від 18.11.2009 № 1-05/5 (бюл. ВАК № 12, 2009 р.).

Сайт - http://www.oseu.edu.ua/ukr-rus/science/vydannya.php

=====

Добавлено через 1 час 26 минут
"Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка"
Науковий журнал

ISSN 1817-9215 (друкований варіант)
ISSN 1817-9290 (електронний варіант)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 12517-1401 Р.

Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з економічних наук (постанова № 2-02/2 від 09.02.2000 р. перелік №4).

Періодичність видання – 2 рази на рік (січень, липень)

Сайт - http://me.fem.sumdu.edu.ua/jorn_main.htm

=====

Добавлено через 9 минут
"Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологія"
Науковий журнал

ISSN 1817-9215 (друкований варіант)
ISSN 1817-9290 (електронний варіант)

Реєстраційні свідоцтво КВ №12452-1336Р.

З 2009 року Міністерством юстиції України журнал перереєстровано у «Філологічні трактати». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15593-4065 ПР.

Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з філологічних наук (постанова № 1-01/10 від 13.12.2000 р.).

Періодичність – 4 рази на рік

Сайт - http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/

======

Добавлено через 3 минуты
"Вісник Сумського державного університету. Серія “Технічні науки”
Науковий журнал

ISSN 1817-9215 (друкований варіант)
ISSN 1817-9290 (електронний варіант)

Реєстраційне свідоцтво КВ №12518-1402 ПР.

Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з технічних наук (постанова № 1-05/9 від 08.09.99 р. перелік № 2).

Періодичність – 4 рази на рік (квітень, червень, жовтень, грудень)

Сайт - http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/

======

Добавлено через 4 минуты
"Вісник Сумського державного університету. Серія “Фізика, математика, механіка”
Науковий журнал

ISSN 1817-9215 (друкований варіант)
ISSN 1817-9290 (електронний варіант)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 12515-1399 Р.
З 2009 р. Міністерством юстиції України журнал перереєстровано у «Журнал нано- та електронної фізики». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15451-4023 ПР.

Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з фізико-математичних наук (постанова № 1-05/7 від 09.06.99 р. перелік №1).

Періодичність – 4 рази на рік

Сайт - http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/

======

Добавлено через 2 минуты
"Вісник Сумського державного університету. Серія "Медицина"
Науковий журнал

ISSN 1817-9215 (друкований варіант)
ISSN 1817-9290 (електронний варіант)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 12516-1400 Р.

Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з медичних наук (постанова № 2-02/2 від 09.02.2000 р. перелік №4).

Періодичність видання – 2 рази на рік( лютий, вересень)

Сайт - http://visnyk.sumdu.edu.ua/ua/

======

Добавлено через 1 час 17 минут
"Вісник Сумського національного аграрного університету"
Науковий журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8217 від 16.12.2003

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/3 від 14.04.2010; Постанова № 2-05/9 від 14.11.2001

Галузь науки: технічні, сільськогосподарські, економічні, ветеринарні науки

Періодичність: 12 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Серії:
Агрономія і біологія
Будівництво
Ветеринарна медицина
Економіка та менеджмент
Механізація і автоматизація виробничих процесів
Тваринництво

Сайт -
http://www.sau.sumy.ua/index.php?opt...id=383&lang=uk

=====

"Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля"

ISSN 1998-7927

Тематика за серіями:
- технічні науки
- економічні науки
- фізико-математичні науки
- історичні науки
- хімічні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 15607-4079ПР
від 18.08.2009 р.

Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.

Вихід з друку - 18 разів на рік

Сайт - http://www.snu.edu.ua/index.php?mode=792

======

Добавлено через 12 часов 36 минут
"Вісник Української академії банківської справи"
Науково-практичний журнал

Зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 13645-2619ПР від 26.12.2007.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999
№ 1-05/7 журнал затверджено як наукове фахове видання України.

Виходить двічі на рік українською і російською мовами.

Сайт - http://www.uabs.edu.ua/index.php?opt...id=408&lang=uk

======


"Вісник Харківського національного університету. Економічна серія"

Приймаються статті, написані на українській або російській мовах.

Сайт - http://vestnik.econom.kharkov.ua/

======

Добавлено через 4 часа 24 минуты
"Вісник Хмельницького національного університету"

ISSN 2226-9150

Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
- серія КВ №2362 від 27 грудня 1996 року;
- серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (технічні науки);
- серія КВ № 9723 від 29 березня 2005 року (економічні науки).

"Вісник Хмельницького національного університету" перезатверджено у черговому бюлетені ВАК України №2 за 2006 рік (постанова президії ВАК від 19.1.2006 р. №2-05/1).

До опублікування приймаються статті з наступних галузей:
- машинознавство, нові технології;
- конструювання виробів і нові технології в легкій промисловості та сервісі;
- економіка, бухгалтерський облік, аудит;
- радіотехніка, електроніка та електронно-обчислювальні мережі.

Сайт - http://vestnik.ho.com.ua/

======

Добавлено через 6 минут
"Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту"

Входить до фахових видань України (Бюлетень ВАК №7, 2010 р.).

Розглядаються актуальні питання активізації економічних реформ у національній економіці та її складових в економічній теорії, регіональній та міжнародній економіці, економіці підприємства, менеджменті, маркетингу, фінансах, обліку, туризмі, тощо.

Періодичність видання – 4 номера в рік.

Сайт - http://chtei-knteu.cv.ua/ua/visnuk/

======
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 14:21   #5
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

"Вісник Чернігівського державного технологічного університету"
Збірник наукових праць

В серії "Технічні науки" публікуються наукові праці в області машинобудування та електроніки.
В серії "Економіка" висвітлюються проблеми розвитку сучасної економіки.

Збірник включено до списку № 3 ВАК наукових спеціалізованих видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук.

Періодичність видання кожної серії - 4 рази на рік.

Сайт - http://www.stu.cn.ua/staticpages/fahovividannya/

======


Вчені записки Університету «КРОК»
(ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13506-2390 Р від 03.12.2007.

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток до Постанови № 1-05/1 від 18.01.2007.
Галузь науки: економічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська

Сайт - http://www.krok.edu.ua/index.php?opt...id=857&lang=ua

======


Правничий вісник Університету «КРОК»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № ІІ237-ІІ7Р від 19.05.2006 р.

Згідно із постановою президії ВАК України від 18 лютого 2010 р. №1-05/1 входить до нового Переліку наукових фахових видань з юридичних та психологічних наук, в яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Мова видання: українська, російська, англійська

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Сайт - Правничий вісник Університету «КРОК»

======
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 16:08   #6
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

"Галицький економічний вісник"
Науковий журнал
(Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

Проблематика: економічна теорія; світова економіка та міжнародні економічні відносини; мікро- та макроекономіка України; фінансово-кредитне забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів; аграрні й екологічні проблеми економіки

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17319-6089 ПР від 19.08.2010

Фахове видання - постанова президії ВАК України від 16.12.2009

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська, болгарська (змішаними мовами)

Сайт - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/index.html
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/...l_Buletin.html

=====

Добавлено через 20 минут
"Держава та регіони"
Науково-виробничий журнал
(Класичний приватний університет, м. Запоріжжя)

Серія “Економіка та підприємництво”

Проблематика: висвітлення питань економіки та управління підприємствами; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; економіки та управління національним господарством; бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту; грошей, фінансів і кредиту; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економічної теорії та історії економічної думки

ISSN: 1814-1161
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14178-3149 ПР від 24.04.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 5-05/4 від 11.04.2001, № 1-05/4 від 14.10.2009
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 6 разів на рік

Серія: "Право"

Проблематика: висвітлення питань розвитку національної державності, удосконалення національного законодавства, практики правозастосування, юридичної освіти, новин наукового життя

ISSN: 1813–338X
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14176-3147 ПР від 24.04.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/6 від 12.06.2002, № 1-05/5 від 18.11.2009
Галузь науки: юридичні науки
Періодичність: 4 рази на рік

Серія: "Гуманітарні науки"

Проблематика: літературознавство, мовознавство, соціальні комунікації

ISSN: 1813-341 X
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14177–3148 ПР від 24.04.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/7 від 04.07.2006, № 1-05/2 від 10.03.2010, № 1-05/3 від 14.10.2010
Галузь науки: гуманітарні науки
Періодичність: 4 рази на рік

Серія “Державне управління”

Проблематика: питання теорії та історії державного управління, механізмів державного управління, державної служби, місцевого самоврядування

ISSN: 1813-3401
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14175-3146 ПР від 24.04.2008
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/7 від 04.07.2006, № 1-05/4 від 14.10.2009
Галузь науки: державне управління
Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Сайт - http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/231
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/index.html

======

Последний раз редактировалось 0647; 11.02.2013 в 19:28.
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:15   #7
Оппонент
Advanced Member
 
Аватар для Оппонент
 
Регистрация: 23.10.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 480
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 0647 Посмотреть сообщение
(Примечание: не входит в список ВАКовских изданий!)
Как не входит? Откуда информация? Раньше точно входил...(4 года назад).
Сейчас жду результатов рецензирования от них на свою статью (отправил в 12 мес.2012).

Добавлено через 22 минуты
№ 384. Галицький економічний вісник - постанова
президії ВАК України 16.12.2009 (сайт ВАК України).
Оппонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 11:07   #8
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Оппонент Посмотреть сообщение
№ 384. Галицький економічний вісник - постанова
президії ВАК України 16.12.2009 (сайт ВАК України).
Спасибо за информацию! Сейчас исправлю.

Добавлено через 15 часов 41 минуту
“Вісник Національної академії державного управління при Президентові України”

Зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 3.01.1996 р. (серія КВ, № 1780).
Перереєстрований Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 11.11.2003 р. (серія КВ, № 8113).

Фахове видання з державного управління, політичних та філософських наук (постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. та № 1-05/2 від 10.03.2010 р.).

Включає такі розділи:
філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
державна служба, служба в органах місцевого самоврядування;
механізми державного управління;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
політологія і право;
соціальна і гуманітарна політика;
управління суспільним розвитком;
інформаційні технології;
дослідження, розробки, проекти.

Мова – українська

Виходить 4 рази на рік

Сайт - http://www.academy.gov.ua/vidann.htm

======


"Державне управління: теорія та практика"
Електронне наукове фахове видання
(Національна академія державного управління при Президентові України)

Галузь науки: Державне управління
УДК: 35 (477+100)

Періодичність: 2 рази на рік

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова Президії ВАК України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5

Видання має такі тематичні рубрики:
філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
технологія державного управління;
соціальна й економічна політика;
політичні та правові аспекти державного управління;
галузеве управління;
державна служба;
регіональне управління та місцеве самоврядування;
політичні та правові аспекти державного управління.

Сайт - http://www.academy.gov.ua/vidann.htm
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/index.html

======
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:10   #9
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

"Економіка АПК"
Міжнародний науково-виробничий журнал
(Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки")

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15445-4017 Р від 09.07.2009

Журнал “Економіка АПК” входить до переліку фахових наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки. У журналі виділені рубрики за змістовим характером: „Аграрна політика і реформування”, „Економіка агропромислового виробництва”, „Аграрний ринок”, „Ціноутворення та цінова політика”, „Фінансові відносини та бухгалтерський облік”, „Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери”, „Аграрний менеджмент і підприємництво”, „Розвиток сіль ських територій і соціальна сфера села”, „Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал”, „Управління та інформаційне забезпечення”, „Зовнішньоекономічні відносини”, „Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери”, „Досвід господарювання в аграрній сфері”, „Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва”, „Наукова дискусія”, „Наукове життя”, „Сторінка молодого науковця», „Конференції. Конгреси. Симпозіуми”, „Законодавчі та нормативн і акти”, „Критика і бібліографія”.

Періодичність: 1 раз на місяць

Мова видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами)

Сайт - http://iae.faaf.org.ua/activity/publication/eapk.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/index.html

======

"Економіка будівництва і міського господарства"
Науковий журнал
(Донбаська національна академія будівництва і архітектури)

ISSN: 1819-5377 (print), 1993-3509 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9760 від 13.04.2005

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова №1-05/7 від 04.07.2006

Галузь науки: економічні науки, технічні науки, архітектура

Періодичність 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Сайт - http://donnasa.edu.ua/inform.php?lng=u&pid=191&art=224
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkBud/index.html

=======
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:16   #10
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

"Економіка і організація управління"
Збірник наукових праць
(Донецький національний університет)

ISBN: 978-966-427-146-9

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12998-1882Р від 16.07.2007 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Бюлетень ВАК України № 7, 2007 р.
Постанова президії ВАК України від 14.07.2007 р. № 1-05/6

Галузі науки: Економічні науки
Тематика: Проблеми внутрішнього контролю в системі корпоративного управління, управління резервами небанківських фінансових установ, визначення ризику у процесі управління грошовими потоками.

Періодичність: 2 рази на рік

Сайт - http://ufin.donnu.edu.ua/index.php?d...ge=public_eiop

======

"Економіка і регіон"
Науковий журнал
(Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7560 від 15.07.2003

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009; Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004

Галузь науки: економічні науки

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Сайт - http://www.pntu.edu.ua/eip/

======
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru